Tunniplaan

Kuna 2018.aasta jaanuaris oleme oma stuudioga alles päris teekonna alguses, siis alustame “step by step” ehk esimese õppepoolaasta vältel pakume kahe võõrkeele täiendõpet, inglise ja rootsi kõnekeelt algajatele.
Sügisest 2018 lisanduvad stuudio õppekavasse vene ja soome keele õpe.

2018 kevadsemester 5.veebruar – 31.mai

Esmaspäeval ja kolmapäeval inglise keel A1

Teisipäeval ja neljapäeval rootsi keel A1

Kursuse läbimisel on õpilane omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes vmõista lihtsamaid lauseid õpitavas võõrkeeles. Kursuse lõppedes ja testi sooritamisel anname õpilasele tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta.

Tunnid toimuvad õhtuti 17:30 – 19:00  Marta Keelestuudios aadressil Talu tee 7, Haabneeme, Viimsi vald

Grupi maksimaalne suurus on 6 inimest

Kursuse maht on 68 akadeemilist tundi

Ühe akadeemilise tunni pikkus on 45 minutit

Kursuse maksumus on 680- eurot

Õppevahendid ei sisaldu kursuse hinnas!

Marta Keelestuudio on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena.

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.194123